НАЙ-МАЛКО 50 ДУМИ, ЗА ДА ГО КАЖЕШ

Наименованията на нещата

Само философите и артистите
могат да си позволят
да дадат общи наименования
на предметите, само защото,
каквото и да е тяхното наименование,
те не се влияят от него.
Теодор Левит
The marketing mode
Ню Йорк, 1969

По методите и лексиката, които използва, ще разпознаете истинския професионалист. Специалистите в професиите, където се използват думите, най-вече специалистите по печатно слово, трябва да могат да се изразяват със същата точност, с която един механик описва с обич своите инструменти или частите от мотора, които трябва да смени.
Става въпрос за способността да се говори по подобаващ начин за своите собствени дейности, свързани с писането: превод и многоезично редактиране, без да се изпада в лекомислени изявления, нито в ненужни обобщения.
Също така става въпрос за способността да се води точен и добре построен диалог между доставчика на езикови услуги и клиента.
Група EUROLOGOS е създала специализиран речник от 309 думи (чието пълно изброяване ще намерите по-нататък), който е публикуван в книгата „Превод, адаптация и мултиезиково редактиране” Éd. T.G.C., Брюксел, 1994.
Представяме Ви един мини професионален речник от 52 ключови думи, извадени от този специализиран речник, чиито думи съставляват неизбежният мета език на услугата, така че да може да се говори за езикови услуги.

* Думата „мета език” е отбелязана в този мини речник.