ЛИДЕР В ОСИГУРЯВАНЕТО НА ЕЗИКОВИ УСЛУГИ НА ЧЕТИРИ КОНТИНЕНТА

Група EUROLOGOS е лидер между преводаческите и многоезиковите редакторски многонационални фирми. Разполага с офиси разположени на територията на четири континента и предоставя езикови услуги (превод-адаптация, локализация на softwear, устен превод, макети и глобализация-глокализация) там, където езиците се говорят. Нейният девиз е "релокализация на езиковите услуги", тъй като всяко производство може са се делокализира, но не и езиковото. Ето защо Eurologos непрекъснато отваря нови офиси в най-важните икономическите центрове на планетата, там където езиците се говорят!

Логотип на Eurologos, изработен от белгийския художник Пиер Майерюс (1941-1994)