ФИЛИАЛИ И ФРАНЧАЙЗ ОФИСИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РАЗРАСТВАНЕТО НА ГРУПА EUROLOGOS

Група EUROLOGOS е изградена от централен офис, филиали, както и от мрежа от франчайз офиси, наречена EUROLOGOS Multilingual Editing Network, която прогресивно се разраства в най-важните страни в света.
Целта, в среден и дългосрочен план, е да се създадат от 2012 до 2015 година повече от 100 офиса Eurologos в целия свят.
Затова централният офис на Група Eurologos в Брюксел разглежда молбите за присъединяване в режим на франчайз офиси към интернационалната мрежа.
Eurologos разглежда не само молбите от локалните агенции, които вече работят, но и на тези, които са в процес на изграждане и които, от самото начало, имат желание да предлагат езикови и мултимедийни услуги с най-високо професионално качество и на конкурентно търговско ниво.
Накратко, става въпрос за „глокализирани" агенции с бъдещи перспективи, които притежават автономна локална икономика, но и които продължават да участват активно в маркетинговата стратегия и глобална организация. (Конференция относно Франчайз офисите на Eurologos на АНГ - ФР - ИТ)

Information document for franchising candidates

PDF : EN - FR - IT