РЕДАКТИРАНЕ, ПРЕПРОЧИТАНЕ И ПРЕНАПИСВАНЕ

Редактиране и пренаписване на текстовете

"Да превеждаш, означава да пишеш", казва френската академичка, Маргарет Юрсенар, подчертавайки рекреативния характер, ако не напълно креативен, на превода.
Всички офиси на Eurologos, обаче, разполагат също така и с копирайтери, които гарантират редактирането и пренаписването на текстовете (Вижте дефиницията на Редактиране в Специализирания речник на Eurologos). Често журналисти, или бивши преводачи с особен талант за редактиране, се отдават на писането-пренаписване на текстове.