СЪВЕТИ И ОБРАЗОВАНИЕ

Износ на производство (аутсорсинг) и реорганизация на комуникацията във фирмата

Фирмите от сферата на мултиезиковата комуникация имат нужда да бъдат съветвани от специалисти по езиковите услуги, за да могат да изградят добре своите нови вътрешни отдели за производство.
Всеки един има своето специфично ноу-хау.
В неизбежното разпределение между вътрешните и външните дейности (аутсорсинг), трябва добре да се структурират оперативните функции и екипите от информационните специалисти от най-авангардната езикова сфера.
Tехническите напътствия преди образуване на екипите и образование на персонала са два типа услуги, които Eurologos предлага, се цел постигане на една ефикасна организация на отдела за комуникация в съвременната фирма.

Белeжка: Необходимо е да се отбележи, че винаги може да се шегуваме (дори е много лесно) с реалното ноу-хау на съветниците и обучаващите, които не uпражняват професиите, върху които съветват. В Eurologos, напътствията и обучението се предлагат от специалисти с непосредствен и ежедневен опит, придобит при uпражняване на съответната професия.