ЗАПИС НА МУЛТИЕЗИКОВИ ДУБЛАЖИ

Освен превод-адаптиране на текстове, офисите на Eurologos предоставят езикови и художествени съвети за дублаж и мултиезикови записи (изговаряне, декламация и синхронизация).

Също така предлагаме дубльори и езиков кастинг за актьори (voice off) за аудио записи, СД дискове, ДВД дискове и дублаж на филми.

Eurologos предлага също специалисти по програмиране "на живо" и контрол на мултиезиков дублаж: от адаптиране на езикови текстове до артистичен контрол на записването и на репродуцирането.

In-studio dubbing of a recording made by Eurolgos-Brussels.