ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕКЛАМИ ABOVE THE LINE

Защита на рекламната резултатност на локално ниво

Една реклама предназначена за широката публика, дори и „точно” измислена за универсално приложение, може да е катастрофална за един определен пазар.
Семантичните кодове на съобщението, думите, съотношението между текст и образ, или изцяло неподходяща илюстрация за общественото локално мнение, в даден момент може да се превърне в постер, клип или кампания напълно противоположни на очакването.
Асоциация с игра на думи, която е неприемлива на локално ниво, за която никой не си е дал сметка в момента, когато тя е създадена (винаги централизирана и често отдалечена от периферията, както географски, така и културно от страните, разположени по покрайнините) може да претърпи пълно фиаско.
В сферата на „основните” услуги, които нашите офиси „тихичко” реализират за рекламните агенции, хипнотизиращият ефект на думите, който шокира нашите редактори (копирайтери), ги кара да посочват на клиентите възможните нежелани или негативни последствия от една кампания, изцяло предназначена за съответния пазар.

Редакторите в нашите офиси могат да се заемат и с локалното адаптиране на мотото или на директната маркетингова кампания, създадена от клиента.