ГЛОБАЛИЗИРАНИ И ПРЕВЕДЕНИ ТЕКСТОВЕ

Глобализиране на прагматични текстове

Модерното написване на индустриални текстове (например електронни страници, информационни брошури, търговски каталози или маркетингова информация) трябва да притежават две неизбежни характеристики:

глобален мащаб
преводимост

Модерните текстове на „прагматичната” комуникация (за разлика от литературните и поетични текстове) трябва да се глабализират. Тяхното съдържание и стил трябва да следват правилата на всеки наръчник за комуникация (новият кръг от читатели е определено мултикултурален) и всеки когнитивен текст трябва да се контекстуализира (например трябва разумно да се използват метафорите).

По отношение на преводимостта, текстовете трябва да са написани знаейки се, че трябва да бъдат преведени на различни езици. И всичко това, въпреки че се е ясно, че всеки текст може да бъде преведен на който и да е език (благодарение на така наречената „функция на универсалите”).

Един синтетичен превод, ясен и „сбит”, т.е. с не повече от три реда дълги изречения, позволява преводът да е ясен и толкова разбираем колкото и оригинала. А тъй като се знае, че прагматичните текстове се превеждат, дори и на различни езици, трябва старателно да се редактират оригиналите, а и в краен случай дори може да се прибегне до евтино пренаписване на оригиналите, с помощта на специалисти.
Спестяването в превода и яснотата на всеки език, подсигурени по този начин, компенсират двойно рационалните усилия за редактиране и възможните пренаписвания, с цел изчистване на грешките.