ЗА "ГЛОКАЛИЗИРАНИТЕ" ОФИСИ НА EUROLOGOS НЯМА "РЯДКО ИЗПОЛЗВАНИ" ЕЗИЦИ

Дали един език е "рядък" е нещо, очевидно, много относително.
В западния свят, смятаме за "редки" езиците, които не използват за писане латинската азбука или онези, които, както предполага самото наименование, се използват много рядко (например, източните езици).
Преводът, типографията и, разбира се, форматирането на редактирани текстове на тези езици, изискват използване на специални устройства, подходящи системи (идеограми) и, преди всичко, един много особен езиков профил.

 

Когато през 1989 създадохме нашия филиал за предпечатна подготовка Littera Graphis, разрешихме всички проблеми относно форматирането на текстове, написани на така наречените "рядко срещани езици". За нашите "глокализирани" филиали на група Eurologos, по никакъв начин не е "рядкост" преводът и производството на японски, китайски, хинди, арабски, парси, руски, или просто на гръцки.
Всеки офис на Eurologos е едновременно локален и глокален.

Влезте в web страницата на нашия филиал Littera Graphis, фирма за предпечатна подготовка и мултимедийно производство: www.litteragraphis.be