ЕТАПИТЕ НА ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ СТРАНИЦИ

Основни фази на процеса на мултиезиковата локализация

Тук ще намерите резюме (на АНГЛ, ФР и НДЛ) за фазите на процеса на мултиезиковата локализация на електронни страници.