ЕЛЕКТРОННИ СТРАНИЦИ И МУЛТИМЕДИЯ

Свързване на мултиезични думи с образите и с електронните страниците

За да работи професионално в макетирането на текстове или преводи, както и в цялостната продукция на печатни проекти, група EUROLOGOS създаде филиал за предпечатна подготовка и мултимедийно производство. Така през 1989 година се появи Littera Graphis.

От създаване си Littera Graphis е нагърбена и с функцията да бъде съветник на всички офиси на група Eurologos в сферата на мултимедийното производство.
Всеки офис на Eurologos разполага (или се оборудва) с отдел за предпечатна подготовка и мултимедия (най-вече за електронните страниците), следващ модела на Littera Graphis.
Остана в миналото ходенето напред-назад между клиент, преводач и издателство. Днес, за да се стигне до "готово за отпечатване", всичко се извършва, контролира, оценява и изпраща на момента.

След като се овладее сложното, оттам нататък всичко става по-просто.