ФИЛОЛОГИЯТА ВЪВ ФОРМИРАНЕТО НА НОВИ ДУМИ

Неологията е наука, която се занимава със създаването на нови думи. Постоянното развитие на езиците отговаря на навлизането на нови термини, образувани от предишни термини или изцяло новосъздадени ex novo (както също така могат да бъдат и заемки от други езици).
Тези нови думи, неологизми, могат да се създават само чрез прилагане на стриктните норми на вечната етимология. Специалистът по новосъздадени думи не импровизира. Още по-малко в сферата на индустриалната неология! Създаването на една нова марка или нови технически термини изисква неологичната оценка на специалистите езиковеди, които работят само със своя майчин език.
С течение на времето, офисите на Eurologos се специализираха в тази дейност, която е едновременно терминологична, етимологична и маркетингова.