LEGAL AID AND CONFIDENTIALITY

Експортирането и глабализицията на производството налагат все повече нуждата от легализиране на търговски, технически и лични документи за различни страни и на различни езици.

Кой, освен една мултинационална фирма за езикови услуги като Eurologos, може да извърши бързо (и с абсолютна дискретност!) една такава езикова и юридическа дейност?

Всички наши офиси разполагат с отдел за легализиран превод и извършват ежедневно процедури за легализиране чрез местните съдебни органи и юридическите услуги на посолствата, намиращи се в съответните страни.