ПРЕВОД, ИЗВЪРШЕН ОТ ЧОВЕК С ПОМОЩТА НА КОМПЮТЪР

Да се превежда днес, без да използваш средствата за превод, извършен помощта на компютър, е като да продължаваш да пишеш на пишеща машина.

Преводачите на Eurologos използват средствата за превод с помощта на компютър (Computer-Aided Human Translation) от 80-те години на миналия век.

Специализирани лексикални единици и секториални технически езици

Терминология и мултиезикови технически езици: как да разрешим наистина жизненоважния проблем за техническия превод в съвременната комуникация?