EUROLOGOSE TÕLKETEADUSLIKUD RAAMATUD

Eurologose teadmistehaldus

Eurologose juhid ja direktorid on kirjutanud raamatuid, mis puudutavad rakenduslikku tõlketeadust. Meil on au mõningaid neist siin esitleda, eriti arvestades (kahjuks), kui vähe on raamatuid, mida on professionaalid tõlkimise ja kirjastamise valdkonnas kirjutanud.
Meie tõlketeaduse bibliograafia näitab selgelt, et suurem osa autoritest on ülikoolide professorid. EUROLOGOS Grupp ei kõhkle investeerimast teadus- ja arendustegevusse – seda nõuab täielik kvaliteedijuhtimine.