PALJUAUTORSUS JA TEKSTIDE KEELELINE KONTROLLIMINE

Klient-toimetaja ja Eurologose terminoloogi/tõlkija partnerlus

Praktilise tõlkega – kommerts-, äri, tehniline või ettevõttesisene tekst - kaasneb tihti mitmete omanike olemasolu: algne autor, tõlkija, toimetaja, terminoloog, tarkvara (automaatne tõlkemälu, nagu näiteks Systran või Trados), ühtlustav keeleteadlane ning lõpuks klient-toimetaja, kes on vast kõige olulisem.
Ühel tekstil pea kümme eri autorit!

Seega on algusest peale kasulik aktiivselt koostööd teha, et tagada loodava teksti geograafilis-stilistiline kvaliteet ja täiuslikkus: teadlik autorlus intelligentses partnerluses.
Alati tuleb ära hoida kasutuid konflikte keeleteadlaste vahel. Prioriteediks on aga kliendi (ja tema teksti) vajaduste rahuldamine, mitte keeleteadlaste egode toitmine.

Kui kliendi toimetaja peab hoiduma autori paranduste sisse viimisest (morfoloogilised ja semantilised uuendused algtekstile), siis tõlkija peab grammatiliselt teksti tasakaalustama, kuna klient-toimetaja on võib-olla sisse lasknud tahtmatuid vigu.
Kuigi tekstile tekib selle pika ja keeruka koostamisprotsessi jooksul mitu autorit, peaks lõpliku viimistlemisega tegelema ikkagi ainult üks tõlkija-toimetaja.