MASSITEABEREKLAAMIDE KINNITAMINE

Reklaamide efektiivsuse tagamine kohalikul tasemel

Iga avalik reklaam, isegi kui see on üldise tähenduse mõttes korrektselt loodud, võib mingil turul katastroofiliselt põruda.
Enamasti on süüdi valed semantilised sõnumid, pildid, sõnad, suhted või illustratsioonid, mis võivad avalikkuse silmis reklaami, postri või klipi potentsiaali kahjustada.

Soovimatu seos, mis tekib sõnamängust (enamasti tsentraliseeritud ja tihtipeale geograafilises ja kultuurilises mõttes väga kaugel ääreriikidest), võib osutuda hävitavaks.
Meie kontorid pakuvad vaikides kokkuvõtlikke teenuseid reklaamibüroodele, mida terroriseerivad sõnad oma hüpnootilise mõjuga. Meie kontorid toovad välja kampaaniate võimalikke problemaatilisi külgi.

Meie toimetajad võivad teha ka korralikult lokaliseeritud loosungeid ning klientide poolt välja mõeldud turustuskampaaniaid.