PRAGMAATILINE TEKSTIDE GLOBALISEERIMINE

Moodne tööstusliku sisu toimetamine, näiteks kodulehekülgede, dokumentide, reklaamide, kataloogide või turundusaruannete jaoks peab arvestama kahe olulise punktiga:

- teksti globaalsus,
- teksti tõlgitavus.

Moodsad tekstid, mida tavaliselt kutsutakse pragmaatiliseks kommunikatsiooniks (jättes välja ilukirjanduse ja poeesia) peavad olema globaalsed. Nende sisu ja stiil peavad vastama kõigile kommunikatsiooninormidele (uus lugejaskond on juba definitsiooni poolest multikultuurne) ning kõik tunnetuslikud struktuurid peavad olema kontekstilised (metafoore tuleb näiteks kasutada ettevaatlikult).

Kui rääkida aga tõlgitavusest, siis tuleb neid dokumente koostades alati meeles pidada, et tekstid tõlgitakse/adapteeritakse mitmesse keelde. Arvestada tuleb ka üldteadmist, et tõlge suudab taastada iga teksti selle algkeeles (tõlketeadlased nimetavad seda "universaalsuse funktsiooniks").

Sünteetiline essee, mis on selge ja asjakohane ning milles ei ole näiteks ühtegi lauset, mis koosneks rohkem kui kolmest fraasist, on lihtsasti tõlgitav ning sellest on lihtne aru saada.
Ning nagu me teame, tõlgitakse pragmaatilisi tekste kohati isegi mitmesse keelde.
Sellepärast tulebki algteksti koostamisel olla hoolikas, vaatamata sellele, et professionaalne ümberkirjutamine võib olla soodne. Tõlkimise pealt säästmine ning igas keeles ideaalne selgus teevad ratsionaalse kirjutamise vägagi kasulikuks ja tulusaks.