UUTE SÕNADE LEIUTAMISE FILOLOOGIA

Keeleuuendamine on teadusharu, mis tegeleb uute sõnade filoloogilise loomisega. Keelte pidev areng põhineb peamiselt uute terminite adapteerimisel olemasolevate terminite põhjal või täiesti uute terminite loomisel (keelt saab uuendada ka teistest keeltest laenamise teel). Need uued sõnad – uudissõnad – ei saa tekkida ilma etümoloogiat rakendamata.
Keeleuuendajad ei või improviseerida! Uute kaubamärkide või tehniliste terminite loomine nõuab uudiskeele kinnitamist keeleekspertide poolt, kes töötavad ainult oma emakeeles. Eurologos Grupp on aastate jooksul muutunud selle ala spetsialistiks.