EUROLOGOS היא המובילה בשירותים לשוניים בארבע יבשות

קבוצת Eurologos היא מובילה בקרב חברות תרגום ועריכה רב-לשוניות ורב-לאומיות. יש לה משרדים על פני ארבע יבשות והיא מייצרת שירותים לשוניים (תרגומים/אדפטציה, לוקליזציה של אתרי אינטרנט, פרשנות, סידורים וכן גלובליזציה-גלוקליזציה) היכן שהשפות מדוברות. המוטו שלה הוא "רה-לוקליזציה של ייצור שפות", מכיוון שכל הייצור יכול לעבור דה-לוקליזציה חוץ משפות. זאת הסיבה שבגללה Eurologos לעולם לא מפסיקה לפתוח משרדים במרכזים החשובים ביותר בעולם, היכן שהשפות מדוברות!

הלוגו של Eurologos
מאת הצייר הבלגי
פייר מיירוס (1941 - 1994)