השותפות הטרמינולוגית בעלת שלושת הקטבים

דיוק בטרמינולוגיה בתור המרכיב העיקרי של איכות לשונית

השותפות ה"גלוקלית" בעלת שלושת הצדדים של "לקוח/Eurologos/טכנאי-מפיץ". הבדיקה הכפולה של טרמינולוגיה וסגנון מקומי

הבדיקה הכפולה לעומת המונופול הלשוני של טכנאים "מלידה"

אחת מהבעיות הקריטיות של גופים רב-לאומיים היא היכולת לשמור על בקרה לשונית של הסניפים או המפיצים השונים שלו במדינות שונות, שלעתים הן רחוקות זו מזו מבחינה גיאוגרפית ותרבותית. אומנם קורה בתדירות גבוהה למדי שטכנאים "מלידה" של סניפים או של מפיצים מתפתים לנצל, במודע או שלא במודע, את ה"ייחוד הלשוני" שלהם כדי לתבוע מעין מונופול על התקשורת מהמשרד הראשי בשוק "שלהם".

ניצול זה לשימוש עצמי, שלעתים קרובות מאוד אינו מתבקש ואינו לגיטימי, יכול לקרות ולגרום לנזק בעקביות התקשורת בשיווק של החברה ובמיצוב המוצרים שלה.
בכל אופן, הדבר מנוגד לתהליך הריכוז, הצבירה והשליטה של אחד מנכסיה החשובים ביותר של חברה או של ארגון בעידן גלובלי ורב-לשוני זה.

שותפות זו מחזיקה לידיו של הלקוח את השליטה היעילה בעריכה שלו

הפתרון לבעיה קלאסית זו של מונופול לשוני ומקומי זה שיוצר פלג, הוא לבנות שותפות "גלוקלית" משולשת בין:

א. מחלקת העריכה של חברת הלקוח;
ב. מרכזי הטרמינולוגיה של קבוצת Eurologos
;
ג. טכנאים בכל אחד מהסניפים של הלקוח או סוחרים מקומיים.

כך הלקוח מחזיר לעצמו שליטה יעילה בעריכה ובהוצאה לאור תוך הסתמכות על קבלת מידע (קריטי ולא של מונופול) משני מקורות הידע הלשוניים העיקריים שלו: המתרגמים/אנשי הטרמינולוגיה של משרדי Eurologos והטכנאים/המתקנים של הסניפים/המפיצים.