והדרכה ייעוץ

מיקור חוץ וארגון מחדש של תקשורת בחברה

חברות בעידן של תקשורת רב-לשונית יעשו בחוכמה אם הן יבקשו עצה ממומחים לשירותים לשוניים על מנת לבנות מחדש את מחלקות הייצור הפנימיות שלהן. לכל אחת מהן ידע-איך ספציפי משלה. בחלוקה העיקרית של פעילויות פנימיות ואלה של מיקור חוץ, מתבקש לבנות פונקציות הפעלה וציוד מחשבים עם ההנדסה הלשונית המודרנית ביותר. עצה טכנית בטרם ההקמה וכן הכשרה של משאבי אנוש הן שני סוגי שירותים שניתנים על ידי Eurologos לצורך מימוש של ארגון יעיל במחלקת התקשורות של חברה מודרנית.

שים לב: יש לציין שתמיד ניתן (לעתים בקלות רבה מדי) לעשות צחוק מהידע-איך האמיתי של יועצים ומנחים, שאינם עוסקים במקצוע שבו הם טוענים כי הם מחנכים. במקרה של Eurologos, פעילויות הייעוץ וההכשרה הן התוצאה הישירה והיומית של התנסות יומיומית שהושגה בתחום זה באופן קונקרטי.