כתיבה של מספר מחברים ופיקוח לשוני של הטקסטים

שותפות בין מחדש הטקסט הלקוח לבין המתרגמים/אנשי הטרמינולוגיה של Eurologos

תרגום מעשי כביכול – זה של טקסטים מסחריים, פרסומיים, טכניים או של מוסדות – מערב בתוכו לעתים קרובות "אבהות" משותפת: זו של הכותב המקורי, המתרגם, המחדש, איש הטרמינולוגיה, עזרי התוכנה (זיכרונות תרגום אוטומטיים, כגון Trados, למשל), הלשונאי שיוצר אחידות וכמובן, מחדש הטקסט הלקוח שהוא חשוב ביותר.

באופן זה, ניתן להגיע לחצי תריסר אבות של הטקסט המקורי!
לפיכך מומלץ לשתף פעולה באופן פעיל ופרודוקטיבי מן ההתחלה עם האינטרס שהילד ייוולד יפה ומושלם, כלומר, הטקסט תואם את הסגנונות המקומיים הנדרשים: אבהות מודעת בשותפות אינטליגנטית.

יש להימנע מקרב הלשונאים הסטרילי בכל מחיר. מצד שני, ניתנת קדימות מוחלטת השביע את רצונו של הלקוח ושל האינטרסים שלו (ושל הטקסט) ולא למצעד בלתי פוסק ומייגע של האגו של הלשונאים. בעוד שמחדש הטקסט הלקוח חייב להימנע מהכנסת תיקונים עבור הכותב לתוך הטקסט (שינויים מורפולוגיים וסמנטיים בטקסט המקורי), המתרגם חייב לאזן מחדש את הטקסט מבחינה דקדוקית מכיוון שזהו המקום שבו מתבצעות טעויות לא מכוונות על ידי מחדש הטקסט הלקוח. למעשה, בעוד שהאבהות המרובה על הטקסט היא נחוצה במהלך קו הייצור המורכב באופן בלתי נמנע, הכוונון העדין הסופי צריך להתבצע רק על ידי מתרגם-מחדש אחד.