תיקוף פרסומות מתקשורת המונים

שמירה על יעילות הפרסום ברמה המקומית

פרסום שנועד לכל ציבור, אפילו אם הוא נהגה בצורה "נכונה" לצורך היישום האוניברסלי שלו, עלול להתברר כאסון בשוק מסוים. בעיקר קודים סמנטיים שנבחרו בצורה לא נכונה להעביר את המסר, מילים, יחס בין הטקסט לבין התמונה או האיור – ביחס לדעת הקהל של השוק המקומי – יכולים לגרום לכרזה, לפרסומת טלוויזיה או לקמפיין בעיתונות במיוחד לא לשרת את המטרה.

אסוציאציה מצערת שמובילה למשחק מילים מקומי לא צפוי ברמה המושגית (שהוא בהכרח מרכזי ולעתים מרוחק מבחינה גיאוגרפית ותרבותית מהמדינות הפריפריאליות ביותר) יכולה להתברר כאסון.

עבור השירותים "על רגל אחת" שנעשים במשרדים שלנו (בשקט) עבור סוכנויות פרסום אחוזות אימה מההשפעה ההיפנוטית שיש למילים על העורכים שלהן (רעיונאים), המשרדים שלנו מציינים בפני הלקוחות את האפשרות של התוצאות הלא הולמות והלא מומלצות של קמפיין ממשמש ובא שייחשף לעיניו של כלל השוק.

העורכים במשרדים שלנו הם גם אלה שיכולים לקחת אחריות עבור התאמת קונספט מקומי של סיסמאות וקמפיינים של שיווק ישיר שנהגו על ידי הלקוח.