פילולוגיה בהמצאת מילים חדשות

נאולוגיה היא התורה שמרכיבה את היצירה הפילולוגית של מילים חדשות. ההתפתחות המתמדת של שפות מסתמכת בעיקר על אימוצם של מונחים חדשים שכבר נבעו מתוך מונחים קיימים או שנהגו לגמרי מאפס (זה גם יכול להיות שאילתם משפות זרות).
מילים חדשות אלה – נאולוגיזם – אינן יכולות להיווצר ללא יישום חוקים מחמירים של אטימולוגיה בלתי פוסקת. נאולוגים אינם יכולים לאלתר, אפילו לא בתחום של נאולוגיה תעשייתית! 
יצירתם של מותגים חדשים או מונחים טכניים חדשים דורשת את מתן התקפות הנאולוגית של מומחים לשוניים שעובדים אך ורק בשפת האם שלהם.
קבוצת Eurologos הפכה למומחית בנוהל הטרמינולוגי והשיווקי הזה במהלך השנים.