ערובה חוקית וחיסיון

יצוא וגלובליזציה של ייצוא דורשים באופן הולך וגובר את הלגליזציה של מסמכים מסחריים, טכניים ואישיים למספר מדינות ושפות.

מי בתחום השירותים הלשוניים הבינלאומיים כמו Eurologos יכול להתמודד טוב יותר עם משימה לשונית וחוקית זו מהר יותר (ועם דיסקרטיות מלאה!)?

לכל המשרדים שלנו יש מחלקת תרגום מושבע והם כולם עוסקים בנוהלי לגליזציה של בתי משפט מקומיים ושירותים מקומיים של שגרירויות הממוקמות במדינות שלהם על בסיס יומי.