COMPUTER-AIDED HUMAN TRANSLATION (C.A.H.T.)

תרגום על ידי אדם נעזר-מחשב (CAHT – Aided Human Translation-Computer) תרגומים בימינו ללא מכלול הכלים של CAHT הם כמו הדפסת טקסט על מכונת כתיבה מכנית.

המתרגמים של Eurologos משתמשים ב-CAHT כבר משנות השמונים.

לקסיקונים מיוחדים ושפות טכניות מגזריות

מונחים טכניים ושפות טכניות במגוון שפות: איך באמת לפתור את הבעיה הקריטית של תרגומים טכניים בתקשורת מודרנית.