ПОСТОЈАНА ПОТРАГА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА СИТЕ КАНЦЕЛАРИИ НА ЕУРОЛОГОС

групацијата Еурологос очекува трикратно да го зголеми својот промет помеѓу 2007 и 2010 год. (повторно). Нејзиното проширување, како кај бројот на новоотворени канцеларии ширум светот, така и кај бројот на внатрешни соработници во секоја канцеларија, значи дека потрагата за нови „еурологоски“ кандидати е скоро непрекината.

Во поврзаните теми од десна страна ви прикажуваме околу десет деловни профили и основните критериуми за избор на кандидатите, коишто важат исто така и за хонорарни соработници.

Ве молиме испратете го вашето резиме до една од нашите канцеларии / главната канцеларија