ЕУРОЛОГОС: ПРЕДВОДНИК ЗА ЈАЗИЧНИ УСЛУГИ НА 4 КОНТИНЕНТИ

Групацијата Еурологос е предводник помеѓу повеќедржавните друштва за преведување и повеќејазично уредување. Има канцеларии на четири континенти и врши јазични услуги (преведување/приспособување, локализирање софтвер, толкување, дизајн на изглед и глобализација-глокализација) каде што се зборуваат јазиците. Нејзиното мото е „преместување на јазичните дејности“, бидејќи сите други дејности можат да се преместат освен овие во врска со јазиците. Токму поради овие причини Еурологос не престанува да отвора сѐ повеќе и повеќе канцеларии во најважните светски економски центри - каде што се зборуваат јазиците!

На Еурологос лого со белгиски сликар Пјер Majerus (1941-1994)