ПОДРУЖНИЦИ И ФРАНШИЗИ ЗА ПРОШИРУВАЊЕ НА ГРУПАЦИЈАТА ЕУРОЛОГОС

Групацијата ЕУРОЛОГОС се состои од подружници на главната канцеларија, како и од мрежа франшизи наречени мрежа на Еурологос за повеќејазично уредување, којашто прогресивно се шири во најважните земји во светот.

Сите пријави за да се стане придружен член на меѓународната мрежа на франшизи се разгледуваат во главната канцеларија на групацијата Еурологос во Брисел.
Групацијата ЕУРОЛОГОС ги разгледува пријавите од друштва кои се веќе активни, во фаза на формирање, заинтересирани во нудење јазични услуги и услуги на поле на мултимедиското издаваштво и имаат највисок степен на деловен квалитет и трговска конкурентност од самиот почеток.
На кратко, друштвата кои би сакале да станат „глокализирани“ - ја задржуваат контролата врз сопствената финансиска самостојност, додека активно учествуваат во глобална маркетиншка и организациска стратегија. (Конференции во врска со франшизите на Еурологос на EN - FR - IT).

Информационен документ за франшиза кандидати

PDF : EN - FR - IT - NL - ES