декевмри 2012 год.

Леток на групацијата ЕУРОЛОГОС

Еден од најновите летоци на главната канцеларија Еурологос-Брисел ги претставува нејзините три агенции за повеќејазична комуникација и некозините 15 канцеларии на четири континенти.
Трите агенции се:

  • Телос - рекламирање, составување и редакција на маркетингот,
  • Еурологос - глокализирани повеќејазични услуги,
  • Литера Графис - графички дизајн на веб-страни и печатење.

На кратко, овој систем на Еурологос, т.е. трите вида работи за рекламирање (спставување рекламни текстови, повеќејазичност и комјутерска графика), заедно со светската глобализација на канцелариите е фунционална за проверениот квалитет и ниската цена.

Спуштете го летокот во формат pdf : EN - FR - NL