EUROLOGOS: EEN LEIDER OP HET VLAK VAN TAALDIENSTEN OP 4 CONTINENTEN

De Eurologos Groep is een multinationale marktleider voor meertalige vertaling en editing. Ze beschikt over kantoren op vier continenten en biedt daar waar de talen worden gesproken taaldiensten aan (vertalingen-aanpassingen, lokalisatie van software, tolkwerk, lay-out en globalisatie-glokalisatie). Haar motto is: "de productie van de talen herlokaliseren", want alle producties kunnen gedelokaliseerd worden, behalve die van de talen. Daarom blijft Eurologos tal van kantoren openen in de belangrijkste economische centra van de planeet: daar waar de talen gesproken worden!

Het logo Eurologos
door de Belgische schilder
Pierre Majerus (1941-1994)