DOCHTERONDERNEMINGEN EN FRANCHISEKANTOREN VOOR DE UITBREIDING VAN DE EUROLOGOS GROEP

De EUROLOGOS Groep bestaat uit een hoofdkantoor, dochterondernemingen, evenals uit een netwerk van franchisenemers, EUROLOGOS Multilingual Editing Network genaamd, dat geleidelijk aan uitbreidt in haast alle belangrijke landen ter wereld.

Vanuit dat oogpunt behandelt het Head Office in Brussel van de EUROLOGOS Groep de kandidaturen voor franchising in het internationale netwerk.

Het bekijkt zowel de kandidaturen van reeds operationele, plaatselijke firma's als die van beginnende firma's die vanaf de start taaldiensten en multimediapublishing willen aanbieden van het hoogste niveau qua professionele kwaliteit en commerciële competitiviteit. Kortom, firma's die 'geglokaliseerd' willen worden: hun plaatselijke economische autonomie behouden en toch actief deelnemen aan een globale marketing- en organisatiestrategie (Conferentie over de Franchising van Eurologos in EN - FR - IT).

Informatiedocument voor franchisekandidaten

PDF : EN - FR - IT - NL - ES