TOTAALKWALITEIT BEGINT MET CONTRACTUELE VERBINTENISSEN

Totaalkwaliteit ... begint van meet af aan, vooral als het gaat om taalkundige diensten. Alle onderdelen van de professionele kennis en cultuur, en dus alle voorwaarden voor een vlekkeloze levering, worden altijd op voorhand bekendgemaakt in het aanbod en in de daaropvolgende contractuele vastlegging.
De Eurologos Groep heeft zich tot plicht gesteld de contracten even eenvoudig als volledig te maken. Wij hanteren een Eurologos Kwaliteitscontract (zie verder in de aanverwante onderwerpen) waarin al onze diensten vermeld staan en dat opgesteld is volgens een modulair principe. Op die manier kunnen wij in een oogwenk een aanbod uitwerken (of aanpassen), van één bladzijde of meer dan tien, in functie van het uit te voeren project, en daarbij de klant de waarborg geven dat het definitieve contract correct en relevant zal zijn. Wij van de Eurologos Groep zijn ervan overtuigd dat de eerste kwaliteitsdienst die men aan een toekomstige klant moet bieden, die van een prestatieaanbod is dat alle mogelijkheden bevat en verduidelijkt, en dat alle elementen voorziet die nodig zijn voor een bewuste en werkelijk onafhankelijke aankoopkeuze.