ONTWERPEN EN HERSCHRIJVEN VAN TEKSTEN

"Vertalen is schrijven", zei Marguerite Yourcenar, lid van de Académie française, terwijl ze het reconstruerende of zelfs volledig creatieve karakter van de vertaling benadrukte.
De Eurologos-kantoren beschikken in ieder geval ook over copywriters die instaan voor het schrijven en herschrijven van teksten (zie definitie van Redacie in het Eurologos Glossarium). Het zijn vaak journalisten of oud-vertalers die bijzonder getalenteerd zijn in copywriting en die zich niet meer wijden aan de activiteiten van ontwerp-redactie.

Zich verweren tegen het verdovende effect van woorden

Elke copywriter kent het probleem. Wanneer je een tekst opstelt, onderga je onvermijdelijk het zogenaamde verdovende effect dat diezelfde tekst op zijn auteur heeft.
Om dat probleem aan te pakken, gebruiken redacteurs de zeer oude methode van schrijvers: hun teksten in een lade 'laten rusten' om ze enigszins te 'vergeten'. Wanneer ze de teksten dan na een zekere tijd herlezen, is het verdovende effect verdwenen en kunnen ze de teksten efficiënt verfijnen, zonder de neiging te vervallen in 'onzichtbare' spellingsfouten of in bepaalde lexicale verstrooidheden die verwonderlijk hardnekkig zijn. Bij Eurologos wordt dit probleem altijd snel opgelost door een beroep te doen op twee redacteurs-vertalers die samenwerken.
De twee copywriters (of de twee vertalers) wisselen hun pas geproduceerde teksten uit. Zo worden ze verbeterd zonder ze te moeten 'laten rusten': de productietermijnen laten dat niet toe!