Meertalig schrijven: drie manieren van schrijven

Vertaling, adaptatie (vertalende herschrijving) en meertalige copywriting

In de zogezegde pragmatische teksten van meertalige communicatie – commerciële, technische of publicitaire teksten – vinden we steeds drie manieren van schrijven terug: de klassieke vertaling, de adaptatie, ook wel vertalende herschrijving genoemd, en meertalige copywriting.
Natuurlijk hebben we het hier niet over literaire, poëtische of toneelbewerkingen (cinematografisch) die vanzelfsprekend volledig verschillende expressieve methodes en veranderingen eisen.

In de volgende pagina's worden de specifieke kenmerken van deze drie manieren van schrijven en de manier om ze op een uitstekende manier te produceren, beschreven.

Eurologos wenst hier te anticiperen op de essentiële en onvermijdelijke voorwaarde voor elke meertalige schrijfvorm: de glokale beschikbaarheid van operationele kantoren onder hetzelfde merk die in staat zijn om vertalingen, adaptaties  en copywriting te controleren en te valideren vanuit geostilistisch oogpunt.

De dodelijke vijand van meertalig schrijven: monolokalisatie