OUTSOURCING EN REORGANISATIE VAN DE BEDRIJFSCOMMUNICATIE

In het tijdperk van de meertalige communicatie hebben ondernemingen er alle belang bij advies te vragen aan taaldienstspecialisten om hun nieuwe, interne productiedepartementen goed te structureren.
Ieder zijn specifieke knowhow.
In de noodzakelijke onderverdeling tussen de interne activiteiten en de activiteiten met betrekking tot 'outsourcing' (die moeten worden uitbesteed), is het onontbeerlijk dat de operationele functies en computerapparatuur van de modernste taalengineering goed worden gestructureerd.

NB: het dient te worden opgemerkt dat er vaak (zelfs al te makkelijk) wordt gespot met de werkelijke knowhow van adviseurs en opleiders die de beroepen waarin ze doceren niet zelf uitoefenen. In het geval van Eurologos vloeien de activiteiten inzake advies en opleiding voort uit de directe en dagelijkse ervaring die concreet op het terrein werd opgedaan.