Redactioneel charter en grafische charter

De handleiding voor zowel grote als kleine bedrijven of instellingen

Elke onderneming of openbare instelling, hoe klein ook, moet steeds beschikken over een redactioneel charter en een grafisch charter. Al was het maar om haar positionering, haar producten/diensten vast te leggen en de continuïteit van haar communicatie te verzekeren, hoe beperkt die ook is.

Bovendien vormen die twee charters systematisch de grondslag van een bedrijf. Zelfs wanneer ze nog niet echt zijn opgesteld, vinden we ze toch impliciet terug.

Men kan de activiteiten, producten, diensten evenmin als het hele leven van de onderneming efficiënt overbrengen als beide charters niet duidelijk zijn opgesteld en gedefinieerd.

Het redactioneel charter en het grafisch charter vinden hun oorsprong in het redactioneel beleid dat inherent is aan de grondslag van een bedrijf en aan de oorspronkelijke ideeënvorming die het bedrijf eraan heeft toegekend.

Zoals hun naam het aangeeft, behandelen de twee charters de conceptuele (redactionele) aanbevelingen en de iconografische (of gewoonweg grafische) aanbevelingen die op die manier uiteindelijk de twee belangrijkste referentiepunten van de hele communicatie worden.