Charters & Corporate Identity

Waarvoor dienen de Charters, of ze nu redactioneel of grafisch zijn?
Om een identiteit te creëren van een onderneming, een groep, een productlijn…

Het nauwkeurige verband tussen de realisatie van de Charters en de nauwgezette opbouw van de identiteit, de positionering, het bedrijfsimago – klein of groot, openbaar of privé – staat steeds in het middelpunt van de communicatie.

Zodra we over een Redactioneel en een Grafisch Charter beschikken, zijn we niet enkel in het bezit van een identiteitskaart en haar foto, maar ook over de biografie en de projectvertelling.

In feite vloeien de twee Charters altijd voort uit een ander document dat steeds de basis blijft, de moeder van elk ander marketingmedium. Dit document noemen we de Redactioneel beleid en het maakt deel uit van de oprichtingsakte of de herpositionering van de onderneming.

Het is het document dat het onderwerp genereert, de economische entiteit die het uiterlijk identificeert, het project dat aan de basis ligt van elke ondernemershandeling.
Het is inderdaad het document dat ondertekend werd bij de oprichting van de onderneming. Het is zeer vaak impliciet en onze copywriters – waar ook ter wereld – zijn gewend om het op te stellen of bij te schaven.

Nadien is het voor onze diensten heel eenvoudig om de twee andere Charters die de redactionele en iconografische aanbevelingen van elke communicatie zullen worden, op te stellen en te illustreren.

Eurologos Groep: de corporate identity vastgelegd in Charters

Meer weten…