Grafische Vormgeving

Het meest verspreide idee in deze tijd van communicatie maar vooral ook van grafische vormgeving, is dat we nooit een tekst zouden moeten lezen zonder dat er een kwalitatief en betekenisvol grafisch beeld bij hoort.
Waarom zouden we niet akkoord gaan met deze visie?
We ontsnappen niet aan de visuele beschaving van ons tijdperk.

Onze redacteurs weten het – of het nu copywriters, conceptbedenkers of vertalers zijn: hun manier van schrijven is zelfs radicaal aangepast.
Verbeelding, metamorfose en elke andere metafoor is zeer eigen aan hun fraseologie… Zegt men niet “een beeld zegt meer dan duizend woorden”?

Een reden te meer om alles te vertalen in een grafisch beeld om te illustreren. ’t Is te zeggen om te bezingen, te verklaren, met voorbeelden te illustreren, te onderscheiden, te herkennen, in de verf te zetten, te beschrijven, aantrekkelijker te maken…

De grafische vormgevers en illustratoren in de kantoren van de Eurologos Groep hebben een hele reeks stijlen en vaardigheden (Indesign, QuarkExpress, Illustrator, Photoshop, …), als het gaat om hun meertaligheid.

Ondanks de groei van digitale communicatie, mogen we nooit het gebruik van drukwerk en brochures verwaarlozen. Deze blijven inderdaad altijd een onmisbare en actieve identiteitskaart van de onderneming.
Het is eveneens hun missie om documenten aan te leveren die identiek zijn aan de brondocumenten.
Het werk van de meertalige DTP’er maakt het noodzakelijk om de beperkingen die eigen zijn aan elke taal - of het nu op conceptueel of typografisch niveau is - te beheersen.
Wij kunnen documenten lokaliseren in quasi alle talen en in de verschillende alfabetsoorten: Latijn, cyrillisch, Grieks, Arabisch of ook in vereenvoudigd Chinees, traditioneel Chinees, Japans…
Neem met ons contact op, wij moeten zeker eens met elkaar praten.

Eurologos Groep: grafische vormgeving die op aangename wijze de werkelijkheid illustreert en een ander karakter geeft

Meer weten…