GEEN 'ZELDZAME' TALEN VOOR 'GEGLOKALISEERDE' KANTOREN

De 'zeldzaamheid' van een taal is natuurlijk zeer relatief.
In de westerse wereld slaat de noemer 'zeldzame' talen op talen die geschreven worden met niet-Latijnse letters, of waarvan het gebruik - uiteraard - niet zo courant is (bijvoorbeeld, de oosterse talen). De vertaling, de typografie en de lay-out van teksten in die talen impliceren de beschikbaarheid van speciale zetmachines, gepaste fonts (ideogrammen) en vooral een bijzonder specifieke taalknowhow.

Met de oprichting van onze prepressdochteronderneming Littera Graphis in 1989 hebben wij elk probleem op het vlak van de lay-out voor deze als zeldzaam bestempelde talen opgelost (zie, bijvoorbeeld, ons e-Magazine).
Voor de 'geglokaliseerde' kantoren van de Eurologos Groep is het vertalen en drukken in het Japans, Chinees, Hindi, Arabisch, Farsi, Russisch of doodeenvoudig het Grieks geenszins een... zeldzaamheid.
Elk kantoor van Eurologos is immers tegelijkertijd lokaal en globaal.
Bezoek de website van onze dochteronderneming Littera Graphis: www.litteragraphis.be

Wanneer een orkest de muziek goed kent, speelt het vlot alle partituren, zelfs de moeilijkste.
Sinds 1977 speelt ons symfonisch orkest van linguïsten en grafici nog altijd met evenveel bezieling de ingewikkeldste composities in de melodieuze wereld van vertaling en meertalige editing.

Reclameboodschap die het team van Eurologos-Brussel 1993 voorstelt