Meertalige Publiciteit

Waarom zijn publiciteit en de agentschappen die ze maken in de hele wereld onherroepelijk in een crisis beland?

Twee belangrijke redenen:

  • Eerst en vooral: terwijl de communicatie globaal en meertalig geworden is, zijn de agentschappen eerder gemonolokaliseerd gebleven in één enkel land.
  • Ten tweede heeft de creatieve capaciteit zich verspreid zelfs binnen de klantenondernemingen, terwijl de reclamemensen hun creativiteit zijn blijven overwaarderen en hun hoge tarieven behouden hebben.

De laatste economische crisis heeft deze twee contradicties volledig tegenstrijdig gemaakt: de adverteerders hebben zich verschanst en streven naar een communicatie die meer aanleunt bij hun producten en diensten. Maar vooral aan gematigde prijzen.

Totaal nieuw is de meertaligheid van de communicatie voor de multimarkt doelgroepen.

Eurologos begon midden jaren 90 met de glokalisatie en dit gaat nog steeds door.

Eurologos Groep: de glokalisatie voor een meertalige publiciteit en doeltreffende multimarkt

Meer weten…