FILOLOGIE BIJ DE UITVINDING VAN NIEUWE WOORDEN

Neologie is een discipline die de vorming van nieuwe woorden filologisch onderbouwt.
De voortdurende evolutie van talen komt voornamelijk voort uit de invoering van nieuwe termen die van vroegere termen zijn afgeleid of geheel ex novo zijn ontstaan.
Die nieuwe woorden - neologismen - kunnen alleen worden gevormd volgens de strikte regels van de onvermijdelijke etymologie. Men wordt niet zomaar neoloog. Zelfs - en vooral - niet op het gebied van de industriële neologie!
Het creëren van nieuwe merken of nieuwe technische termen vereist de neologische validatie van taalexperts die alleen in hun moedertaal werken.
De kantoren van de Eurologos Groep hebben zich in de loop der jaren in deze zowel terminologie-, etymologie- als marketingoefening gespecialiseerd.