NAGRYWANIE WIELOJ?ZYCZNEGO DUBBINGU

Poza t?umaczeniem/adaptacj? tekstów biura Eurologos oferuj? doradztwo j?zykowe?i artystyczne z zakresu dubbingu i nagra? wieloj?zycznych (wymowa, dykcja ?i synchronizacja).
Zapewniamy równie? spikerów i casting aktorów pod wzgl?dem j?zykowym (voice off) na potrzeby produkcji kaset, p?yt CD i DVD oraz dubbingu filmów.
Specjalno?ci? Eurologos s? tak?e programowanie „na ?ywo” i kontrola dubbingu wieloj?zycznego - od adaptacji tekstów po opiek? artystyczn? podczas nagrania ?i postprodukcji.


Dubbing nagrania w studiu przeprowadzany przez Eurologos-Bruksela.