STALNA POTRAŽNJA ZA OSOBLJEM U SVIM AGENCIJAMA EUROLOGOS

Grupa Eurologos očekuje (još jednom) da u periodu između 2007. i 2010. godine utrostruči svoju zaradu. Njeno širenje, kako u pogledu broja predstavništava u celom svetu, tako u pogledu osoblja u svakoj agenciji, implicira konstantnu potragu za novim Eurologos-ovim saradnicima.

Ukoliko kliknete na linkove sa strane naći ćete desetak profesionalnih profila koje tražimo i osnovne kriterijume za izbor kandidata, koji se odnose i na nezavisne prevodioce.
Pošaljite Vaš Curriculum Vitae jednoj od naših agencija/našem glavnom sedištu .