MORALNI FAKTOR KAO SELEKTIVNI KRITERIJUM

Ne možemo privesti kraju ovaj deo našeg websajta naslovljen „Zašto Eurologos” a da ne kažemo nekoliko re?i o etici. Pod time podrazumevamo osnovne principe i vrednosti, poznate kao poslovna etika, kojih se kompanija Eurologos Group strogo pridržavala u svom poslovanju tokom poslednjih dvadeset pet godina!

Vo?eni nepokolebljivim entuzijazmom, ube?eni smo da jedino one kompanije koje se eksplicitno angažuju na eti?kom i profesionalnom planu mogu bez problema postati uspešne. ?Moralni faktor je, i bi?e sve više, u to smo ube?eni, važan selektivni faktor za klijente u njihovom odnosu prema tržištu ponude.
Iz tog razloga je kompanija Eurologos Group stavila ovaj faktor u prvi plan kada se radi o razvoju njenog poslovanja i brend imidža.