ISTORIA

1977

– Osnivanje kompanije Eurologos u Briselu od strane njenog sadašnjeg Generalnog direktora, Franka Trojana

1981

- Eurologos postaje anonimna kompanija sa ciljem da ubrzo postane jedan od lidera u svom sektoru, u kom je ve? aktivno na stotine kompanija

1988

– Eurologos ostvaruje svoj plan i postaje jedna od dve vode?e kompanije za pružanje lingvisti?kih usluga u Belgiji sa više od 2 miliona ameri?kih dolara prihoda

1989

– Eurologos osniva svoju prvu filijalu, Littera Graphis, koja se bavi pripremom za štampu ??1993 – Eurologos osniva svoju drugu filijalu u Antverpenu (Belgija).

1994

– Eurologos objavljuje svoju prvu knjigu o primenjenoj traduktologiji, „Prevod, adaptacija i multijezi?ko izdavaštvo”, TCG Editions, Brisel (284 strane).

1995

– Eurologos se pojavljuje na Internetu sa dva multijezi?na websajta ( www.eurologos.be i www.litteragraphis.be)

1996

– Eurologos nastavlja sa procesom svoje internacionalizacije i otvara još dva dodatna sedišta u Italiji (Milano) i Nema?koj (Keln ).

1997

– Napisan je  „Priru?nik o Eurologos-ovim procedurama” na  engleskom i francuskom jeziku i na nekoliko stotina stranica, kako bi se pove?ala kvalitativna homogenost svih sedišta grupacije  u vezi sa principom Potpunog kvaliteta . ??1

1998

– Kompanija CFJ iz Tokija pridružuje se našoj grupaciji.

2000/01

– Eurolgos otvara nekoliko franšiza u Madridu, Bukureštu, ?enovi, Sao Paolu, Taljinu i Trstu. Madrid, Bucharest, Genoaw, Sao Paulo, Tallinn and Trieste.

2002

- During the months of August, September and December, the Cyprus offices was integrated into the Eurologos Group.

2003

– Otvaranje sedišta Eurologos- Sankt Peterburg, Eurologos- Moskva, Eurologos-Pariz, Eurologos-Toronto i Eurologos-Buenos Aires.

2004

– Otvaranje sedišta u Lajpcigu

2005

– Konsolidacija kompanije Eurologos Group u novim prostorijama glavnog sedišta u Briselu i otvaranje sedišta na Malti ??2005 – Besplatno objavljivanje dveju knjiga o primenjenoj traduktologiji na websajtu kompanije Eurologos.

2006

– Otvaranje sedišta u Lisabonu.

Proces internacionalizacije kompanije Eurologos Group po?eo je tek petnaest godina nakon njenog osnivanja, na po?etku Internet ere. Visok  know-how i osnivanje prvih sedišta kompanije doprineli su njenom  brzom razvoju, pa je u toku nekoliko godina osnovano tridesetak sedišta u više od dvadeset zemalja na ?etiri kontinenta.

Tekst (PDF format) sa konferencije o franchisingu u Milanu, koju je održao Franko Trojano u oktobru 2006.-e godine na engleskom , francuskom i italijanskom jeziku.