EUROLOGOS JE LIDER NA POLJU LINGVISTI?KIH USLUGA NA 4 KONTINENTA

Grupa Eurologos je lider me?u multinacionalnim kompanijama koje se bave prevo?enjem i multijezi?nim editingom, Raspolaže predstavništvima na ?etiri kontinenta i pruža lingvisti?ke usluge (prevodi/adaptacije, lokalizacija Web sajtova, usmeno prevo?enje, lejaut i globalizacija-glokalizacija) tamo gde se jezici govore. Moto kompanije je “relokalizovati jezi?ku proizvodnju", budu?i da svaka proizvodnja može biti delokalizovana, sem one koja se ti?e jezika. Iz ovog razloga Eurologos konstantno otvara sve više i više sedišta u najvažnijim svetskim ekonomskim centrima, tamo gde se jezici govore!

The Eurologos logo?by the Belgian painter? Pierre Majerus (1941-1994)