„GLOKALNA” STRATEGIJA, SINERGIJA GLOBALNOG I LOKALNOG

Borba protiv apsurdne delokalizacije proizvodnje multijezi?nih tekstova

Grupa EUROLOGOS, koju sam osnovao u Briselu 1977. godine, bazira svoje lingvisti?ke i multimedijalne aktivnosti na principu „glokalnog”, koji predstavlja savršeni spoj globalne i lokalne dimenzije.

Grupa Eurologos nastavlja sa relokalizacijom pružanja multijezi?nih i multimedijalnih usluga.
Uskoro ?e biti otvorena nova sedišta Eurologos-a kako bi klijentima mogao biti zagarantovan preduslov za bilo koju istinski kvalitetnu multijezi?nu i multimedijalnu publikaciju: proizvodnja i provera iste na ciljnom tržištu, „tamo gde se jezici govore”.

Više od 90% jezi?kih usluga u svetu je još uvek delokalizovano!
Paradoksalno je (i smešno) da skoro sve usluge prevoda u svetu i dalje pružaju isklju?ivo lokalne agencije. Kako može jedna agencija za prevo?enje locirana u jednoj zemlji garantovati svom klijentu multijezi?ni tekst i layout stranice?

Grupa Eurologos. Tamo gde se moto „misli globalno, deluj lokalno” sprovodi u „najglokalnijem” mogu?em obliku.

Franco Troiano
president and CEO
EUROLOGOS GROUP