EUROLOGOS-OV PISAR

Pisar sa tastaturom: Eurologos-ov vizuelni džingl

Iako je danas tehnološki modernizovano, pisanje ?e uvek biti ume?e.? S namerom da sažeto predstavi sve Eurologos-ove multijezi?ne delatnosti, jedna belgijska vajarka izvajala je ovu malu skulpturu, sjedinivši ve?iti klasicizam egipatskog pisara i modernizam koji ne može biti više tehnološki od elektronske tastature.
S jedne strane imamo moderni informati?ki nou-hau (od prevodila?kih memorija do multijezi?nih verzija Internet-a i lokalizacije softvera), simboli?no predstavljen u tastaturi i s druge figuru lingviste-prevodioca, koji je sa?uvao svu svoju neizmenjenu fascinantnost i tradicionalnu tipologiju.?
Ne postoji ništa što bi moglo primerenije predstaviti delatnosti i profesionalnu kulturu Eurologos-ovih sedišta.
Futuristi?ki karakter najnaprednijih sredstava lingvisti?kog inženjeringa sjedinjuje se sa neprekidnom i nezamenjivom profesionalnoš?u pisara koji je uvek zanatlija.??ak i kada je visoko kompjuterizovano, pisanje ?e uvek, naro?ito ako se odvija na više jezika, ostati ume?e. Uvek veliko ume?e.